Θεραπείες

Θεραπείες

Κατά περίπτωση:

  • Ψυχοθεραπεία παιδιού/εφήβου
  • Συστημική ψυχοθεραπεία παιδιού/εφήβου (με συμμετοχή όλης της οικογένειας)
  • Συμβουλευτικά ραντεβού με τους γονείς
  • Φαρμακευτική αγωγή

Ειδικές θεραπείες (π.χ. τεχνικές χαλάρωσης, τεχνικές υποστήριξης της ικανότητας συγκέντρωσης, ενίσχυσης της αυτοπεποίθησης/κοινωνικής συμπεριφοράς, ¨Skills-Training¨ για τον καλύτερο έλεγχο των συναισθημάτων)